Jongtae Shin, M.S., M.Phil., Ph.D.

Jongtae Shin, M.S., M.Phil., Ph.D.

Lecturer

Accounting M.B.A. LI
M.B.A. LI
Health Care Management M.B.A. LI
Health Care Management M.B.A. — Health Information Systems LI
Management M.S. — Health Care Management LI
Management M.S. — Human Resources Management LI
Management M.S. — Organizational Management LI
Graduate Management Studies LI

Contact